Afspraak maken?

Bel voor een afspraak of meer informatie met de polikliniek Chirurgie. (0187) 60 71 00

Preoperatieve screening en Anaesthesie

Binnenkort ondergaat u een operatie. Ter voorbereiding op de operatie bezoekt u de POS-poli (preoperatieve screening). De anesthesioloog onderzoekt u en beoordeelt of u de operatie lichamelijk aankunt.

In de folder wordt informatie gegeven over de preoperatieve screening, voorbereiding op de operatie, verschillende vormen van anesthesie en de gang van zaken op de operatiedag.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de assistente van de POS-poli bereikbaar onder het telefoonnummer 0187-607385.


Folder:
Preoperatieve Screening en Anesthesie