Afspraak maken?

Bel voor een afspraak of meer informatie met de polikliniek Chirurgie. (0187) 60 71 00

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen

Binnenkort wordt uw kind geopereerd. Ter voorbereiding op de operatie bezoekt u met uw kind het pre-operatieve spreekuur (POS-poli (preoperatieve screening). U en uw kind krijgen op dit spreekuur uitleg over de voorbereiding rondom de operatie,

In de folder wordt informatie gegeven over de preoperatieve screening, voorbereiding op de operatie, verschillende vormen van anesthesie/plaatselijke verdoving, de gang van zaken op de operatiedag en informatie voor na de ingreep. Ook vind u in deze folder een schema met richtlijnen wat betreft het nuchter zijn voor de operatie.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de assistente van de POS-poli, bereikbaar onder het nummer 0187-607385.


Folder:
Voorlichting rondom de operatie voor kinderen