Afspraak maken?

Bel voor een afspraak of meer informatie met de polikliniek Chirurgie. (0187) 60 71 00

Osteoporose

Patiënten van 50 jaar en ouder die in ons ziekenhuis behandeld worden voor een botbreuk kunnen zich laten onderzoeken op osteoporose (botontkalking). Opsporing en behandeling van osteoporose kan de kans op een nieuwe botbreuk halveren. Het team van de Fractuur & Osteoporose polikliniek bestaat uit: chirurgen, orthopeed en de Physician Assistants chirurgie (assistenten van de chirurgen).

Osteoporose is de medische term voor botontkalking. Het gevolg van botontkalking is dat de botten brozer worden en makkelijker breken. Het is een natuurlijk proces dat hoort bij het ouder worden. Rond het dertigste jaar is de dichtheid van de botten het grootst; vanaf die leeftijd neemt de botdichtheid langzaam af. Het lichaam moet dan zorgen voor voldoende mineralen in de botten om poreusheid en broosheid tegen te gaan. Maar op hogere leeftijd zal iedereen, man of vrouw, uiteindelijk met botontkalking te maken krijgen.

Botontkalking kan ook op jongere leeftijd ontstaan. Dit proces is vooral bekend bij vrouwen na de overgang. Tijdens de overgang maakt het lichaam veel minder oestrogenen aan en dit hormoon speelt een belangrijke rol bij de opbouw van nieuw botweefsel. Bij vrouwen die de overgang gepasseerd zijn, gaat het proces van botontkalking dus extra snel.

Men spreekt pas van de aandoening osteoporose als er bovenmatig botafbraak plaatsvindt. Het bot is dan zo verzwakt dat het gemakkelijk kan breken.

Osteoporose is trouwens geen vrouwenziekte. Hoewel het vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen, kunnen ook mannen deze aandoening krijgen.

Soms is osteoporose het gevolg van een bepaalde ziekte. Een voorbeeld is de botziekte osteogenesis imperfecta; mensen met deze ziekte krijgen al op heel jonge leeftijd osteoporose. Verder kan osteoporose ontstaan bij diabetes mellitus (suikerziekte), hyperthyreoïdie (verhoogde schildklierwerking), anorexia nervosa, levercirrose (schrompeling van de lever) en door langdurig gebruik van corticosteroïden (zoals prednison). Bij deze vormen van osteoporose ligt de oorzaak buiten de botten zelf. Dit noemt men secundaire osteoporose.


Folder:
Osteoporose