Physician assistants

Een Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide zorgprofessional die een arts ondersteund in de uitvoering van diens werk.

Binnen onze polikliniek zijn een aantal PA'ers werkzaam. Zij werken zelfstanding, maar onder supervisie van de specialist. De taken die de PA uitvoert zijn bijvoorbeeld; het afnemen van een anamnese, uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het coordineren van medische zorg. Ook zorgt de PA voor de communicatie met patiënten en diens familie/ contactpersonen over het ziekteverloop, behandelingen en geeft voorlichting.

De functie van een PA is gericht op het verlichten van capaciteitsproblemen binnen de gezondheidszorg en het in stand houden van de kwaliteit van de zorg. De PA is vooral bezig met de medische behandeling (cure) van patiënten en verlicht daarmee het werk van de medisch specialist. Hierdoor hebben medisch specialisten meer tijd voor hoogcomplexe patiënten en blijf dezelfde kwaliteit van zorg gewaarborgd voor de minder complexe patiënten

Wanneer u bent opgenomen of een afspraak heeft op de polikliniek op één van de bovenstaande afdelingen, kan het zijn dat u gezien/ behandeld wordt door de PA. Deze werkt zelfstandig, maar onder supervisie van de medisch specialist. Tijdens een afspraak op de polikliniek wordt er meer tijd ingepland in verband met eventueel overleg met de medisch specialist in het belang van u. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging van de Master Physician Assistants:
http://napa.artsennet.nl/home.htm