Onze specialisten

De vakgroep Chirurgie is de laatste 25 jaar uitgegroeid van een kleine tweemans vakgroep die de chirurgie in volle breedte beoefenden, naar een  vijfmans vakgroep met een chef-de-clinic. De chirurgen hebben nu allemaal hun eigen specifieke aandachtsgebied. Een goed voorbeeld is de gediffentiëerde traumazorg, in samenwerking met de vakgroep orthopedie. Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland, worden alle trauma operaties verricht door een gecertificeerde trauma-chirurg. Ook de darm-chirurgie wordt geleverd door gecertificeerde GE-chirurgen.

Het huidige pakket chirurgische ingrepen wordt op moderne wijze aangeboden, niet zelden vooruitlopend op de grote massa. Dit laatste omdat we vanwege kleinschaligheid snel kunnen overschakelen op moderne strategiën.