Dr. M.G.A. van IJken

Dr.M.G.A. van IJken begon in 1989 met zijn studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Alvorens zijn co/schappen aan te vangen deed hij wetenschappelijk onderzoek op het laboratorium voor experimentele chirurgie in Rotterdam en bij het Shriner Burns Institute en Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston. Na het afronden van de co-schappen, die gedeeltelijk werden doorlopen in het St. Elisabeths Hospitaal op Curaçao, behaalde hij in 1996 zijn artsexamen. Vervolgens was hij als arts-onderzoeker verbonden aan de afdeling Chirurgische Oncologie van de Dr. Daniel den Hoed Kliniek te Rotterdam. In deze periode werd de basis gelegd voor het proefschrift 'Biochemotherapeutic strategies and minimally invasive balloon catheter techniques in regional perfusion'. De opleiding tot algemeen chirurg werd in 1998 begonnen in het huidige Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en werd vanaf 2001 voortgezet in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam. Sinds 2004 werkt hij met veel plezier als chirurg in het Van Weel- Bethesda Ziekenhuis. Zijn specialisaties zijn de oncologische-, laparoscopische- en algemene chirurgie.

Specialisaties:
Algemene chirurgie
Darmchirurgie
Mammachirurgie

 

Dr. M.G.A. van IJken