Afspraak maken?

Bel voor een afspraak of meer informatie met de polikliniek Chirurgie. (0187) 60 71 00

Fractuur en Osteoporosepolikliniek

Patiënten van 50 jaar en ouder die in ons ziekenhuis behandeld worden voor een botbreuk kunnen zich laten onderzoeken op osteoporose. Opsporing en behandeling van osteoporose kan de kans op een nieuwe botbreuk halveren. 

Wat is osteoporose:
Osteoporose is de medische term voor botontkalking.
Het gevolg van botontkalking is dat de botten brozer worden en makkelijker breken. Het is een natuurlijk proces dat hoort bij het ouder worden. Rond het dertigste jaar is de dichtheid van de botten het grootst; vanaf die leeftijd neemt de botdichtheid langzaam af. Het lichaam moet dan zorgen voor voldoende mineralen in de botten om poreusheid en broosheid tegen te gaan. Maar op hogere leeftijd zal iedereen, man of vrouw, uiteindelijk met botontkalking te maken krijgen.

Botontkalking kan ook op jongere leeftijd ontstaan. Dit proces is vooral bekend bij vrouwen na de overgang. Tijdens de overgang maakt het lichaam veel minder oestrogenen aan en dit hormoon speelt een belangrijke rol bij de opbouw van nieuw botweefsel. Bij vrouwen die de overgang gepasseerd zijn, gaat het proces van botontkalking dus extra snel.

Men spreekt pas van de aandoening osteoporose als er bovenmatig botafbraak plaatsvindt. Het bot is dan zo verzwakt dat het gemakkelijk kan breken.

Het team:
Het team van de osteoporosepoli bestaat uit : chirurgen, orthopeed en de Physician Assistents chirurgie

De osteoporosepoli houd spreekuur op donderderdag op de polikliniek chirurgie.


Folders:
Fractuur en Osteoporose polikliniek
Dexa-scan