Afspraak maken?

Bel voor een afspraak of meer informatie met de polikliniek Chirurgie. (0187) 60 71 00

Liesbreukpolikliniek

Als uw huisarts een liesbreuk bij u geconstateerd heeft, verwijst hij u naar een chirurg om indien nodig een operatie uit te laten voeren. In ons ziekenhuis bestaat er een versneld traject, ook wel genoemd de 'liesbreukstraat'. De liesbreukstraat is vooral bedoeld voor jonge werkzame patiënten, met als doel het minimaal onderbreken van het arbeidsproces.

Voorwaarden liesbreukbehandeling in één dag:

  • Uw huisarts heeft een enkelzijdige liesbreuk geconstateerd (alleen links of alleen rechts).
  • U bent ouder dan 18 en jonger dan 65 jaar.
  • U bent gezond en in goede conditie.
  • U heeft geen grote lichamelijke (met name hart, longen, bloedvaten) en/of geestelijke gezondheidsklachten.
  • U kunt zichzelf goed redden en heeft op de dag van operatie opvang thuis.
  • U gebruikt geen bloedverdunners (zoals ascal, acenocoumarol, aspirientjes of medicijnen in verband met trombose).
  • U gebruikt geen tabletten of insuline voor suikerziekte.
  • U bent in de afgelopen drie maanden niet langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis geweest.

Bent u van mening dat u niet in aanmerking komt voor het versnelde traject voor een liesbreukoperatie, neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie om een afspraak te maken voor een consult met de chirurg.

De operatiemethodes:
Er zijn twee manieren om een liesbreuk te verhelpen. Dit zijn de open methode en de laparoscopische methode (kijkoperatie). Uw arts zal met u bespreken welke methode voor u van toepassing is.

Het programma op de dag van operatie:
U meld zich bij de polikliniek Chirurgie. De chirurg onderzoekt u kort en geeft uitleg over de behandeling en mogelijke complicaties. Na het bezoek aan de chirurg gaat u naar de POS poli (pre-operatieve screening en anaesthesie). De anesthesie assistent zal u gericht onderzoeken en met u bespreken welke verdoving u krijgt. U meld zich vervolgens op de afdeling Chirurgie. Vervolgens brengt een medewerker u naar de operatieafdeling, en wordt u geopereerd. Na de operatie gaat u zodra u goed wakker bent uit de narcose terug naar de dagbehandeling Chirurgie. Indien de controles goed zijn, mag u ongeveer vijf uur na de operatie weer naar huis.


Folder:
Liesbreukbehandeling in één dagU kunt zich online aanmelden voor een liesbreukoperatie. Ons secretariaat neemt contact op met u, om afspraken te
maken. 

 

Aanmeldformulier voor een liesbreukoperatie

Naam
Geboortedatum
Geslacht


E-mail
Telefoonnummer
Opmerkingen