Afspraak maken?

Bel voor een afspraak of meer informatie met de polikliniek Chirurgie. (0187) 60 71 00

Schildklierpolikliniek

Sinds 2013 is het Van Weel Bethesda Ziekenhuis begonnen met de schildklier(poli)kliniek. Artsen en specialisten van verschillende disciplines werken hier samen om op een efficiënte manier diagnoses en behandelingen te kunnen bieden aan patiënten met afwijkingen aan de (bij-)schildklier. Daarbij spelen de internist-endocrinoloog, chirurg, radioloog, KNO-arts, patholoog en eventueel nucleair geneeskundige een belangrijke rol.

Het vaste team van de schildklierkliniek biedt specialistische zorg en comfort voor de patiënt.

Indien u bij uzelf een schildklierprobleem vermoedt, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan dit onderzoeken en u eventueel naar ons doorsturen.


Door verschillende onderzoeken gelijktijdig te plannen en direct onderling overleg, is het mogelijk om in twee bezoeken aan de kliniek al een diagnose en behandelplan vast te stellen.

1e polikliniekbezoek:
Als u een afspraak heeft in de kliniek, dan wordt u nog voor uw eerste bezoek verzocht een vragenlijst in te vullen (deze ontvangt u voorafgaand aan de afspraak) en die mee te nemen. Ook willen wij uw bloed onderzoeken. Uiterlijk 1 uur voor de afspraak kunt u bloed laten prikken in het laboratorium. Het bloedonderzoek is bedoeld om te kijken of de (bij)schildklier goed functioneert door de schildklierhormoon-concentraties en het TSH-gehalte in het bloed te bepalen.

De eerste afspraak heeft u vervolgens met de internist-endocrinoloog. De arts bespreekt met u de uitslag van het bloedonderzoek en het ingevulde vragenformulier. Ook zal de arts u lichamelijk onderzoeken.

Indien er een afwijking in de vorm van de schildklier wordt vermoed, dan zal er een echo worden gemaakt van de hals. De radioloog kan de zelfde dag deze echo bij u maken. Indien er sprake is van een knobbeltje (nodus) zal er gelijk een (cytologische) fijne naald punctie plaatsvinden om materiaal te verkrijgen dat opgestuurd kan worden naar de patholoog. De patholoog kan dan onder de microscoop bekijken of het goed- of kwaadaardig is. Er is vaak een tweede en soms derde punctie nodig om een goede diagnose te stellen. Als er geen diagnose kan worden gesteld met dit onderzoek wordt soms besloten de helft van de schildklier te verwijderen.

In bepaalde gevallen zullen andere diagnostische onderzoeken worden verricht zoals nucleaire scans, CT-scan en aanvullend bloedonderzoek.

2e polikliniekbezoek:
Bij uw tweede polikliniekbezoek zal u worden gezien door de internist-endocrinoloog en/of chirurg voor de uitslag van de onderzoeken en het verdere behandelplan. Afhankelijk hiervan zal verder onderzoek / behandeling plaatsvinden.


Folder:
Operatie aan de schildklier