Afspraak maken?

Bel voor een afspraak of meer informatie met de polikliniek Chirurgie. (0187) 60 71 00

De operatie

De operatie vind plaats onder algehele narcose. U gaat dus slapen en merkt niets van de ingreep zelf. Nadat u slaapt zal uw hoofd achterover worden gelegd om goed bij de schildklier te kunnen komen.
Dit geeft soms een wat stijf gevoel in de nek na de operatie.

Een schildklieroperatie duurt ongeveer anderhalf à twee uur. Er wordt een horizontale snede laag in de hals gemaakt, waarna de schildklier over het algemeen gemakkelijk kan worden bereikt en geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Van belang daarbij is natuurlijk om de stembandzenuwen en de bijschildklieren te sparen. De wond wordt inwendig gesloten met oplosbare hechtingen.

Afhankelijk van het soort operatie worden er een of twee drains in het operatiegebied achtergelaten om bloed, dat zich daar nog verzamelt, af te voeren. Meestal kunnen deze drains na 24 uur worden verwijderd.

Er worden 3 soorten operaties uitgevoerd.

  1. Hemithyreoidectomie, verwijderen van een helft van de schildklier links of rechts
  2. Totale Thyreoidectomie, het verwijderen van de gehele schildklier
  3. Halsexploratie bij vermoeden op een te snel werkende bijschildklier.

Complicaties
Stembandzenuwletsel
Het belangrijkste risico van de operatie is schade aan de zenuw die de stembanden laat bewegen. Het risico is laag ( 0.5-2.5 %). Het letsel blijkt meestal van voorbijgaande aard te zijn. Dit ontstaat door een kneuzing van de zenuw tijdens de operatie. Blijvende schade is dus zeldzaam maar kan resulteren in heesheidklachten of blijvende stemgeluid verandering.

Voor en na de operatie word de functie van de stembanden gecontroleerd door de KNO arts.

Tekort aan bijschildklierhormoon
is een tweede complicatie en komt in 2.6% van de operaties voor.  Dit kan ontstaan doordat de bijschildklieren beschadigd raken tijdens de operatie. Ook hier is het vaak van voorbijgaande aard. In sommige gevallen is het nodig om kortdurend calciumtabletten te gebruiken om de calciumspiegel in het bloed op het juiste niveau te houden.

Indien de hele schildklier wordt verwijderd zijn deze risico’s groter omdat er dan aan tweekanten kans is op schade van de zenuw en beschadiging van de bijschildklieren.

Algemene operatierisico's
Verder gelden algemene operatie risico’s zoals trombose, longontsteking, wondinfectie en nabloeding.  Op de afdeling zal u regelmatig gecontroleerd worden op het ontstaan van een nabloeding.

Neuromonitoring
Tijdens alle schildklier en bijschildklier operaties wordt standaard gebruikt gemaakt van neuromonitoring. De stembandzenuw heeft een diameter van 1-2 mm en kan dus soms lastig te zien zijn. Met dit systeem wordt de chirurg geholpen bij het vinden van de zenuw en wordt hierna steeds gecontroleerd of de fucntie van de zenuw nog goed is. Hierdoor is de kans op zenuwschade klein. Het is de meest geavanceerde techniek om de chirurg te helpen tijdens de ingreep.

Litteken
Er wordt gestreefd naar een zo klein en mooi mogelijk litteken. Het litteken wordt zes centimeter lang en verloopt dwars in de hals twee centimeter boven het borstbeen.  De huid wordt dichtgemaakt met oplosbare hechtingen en hechtpleisters. De hechtpleisters moeten door de arts worden verwijderd op de polikliniek.

Ziekenhuis verblijf
Na de operatie blijft u minimaal 1 nacht in het ziekenhuis. Er zal bloedonderzoek worden verricht om de functie van de bijschildklieren te controleren.  

Nabehandeling                                                                                                                 
2 weken na de operatie komt u terug op de polikliniek voor de uitslag van het weefselonderzoek. Naar aanleiding van deze uitslag wordt de verdere nabehandeling met u besproken mocht die noodzakelijk zijn.