Afspraak maken?

Bel voor een afspraak of meer informatie met de polikliniek Chirurgie. (0187) 60 71 00

De schildklier

De schildklier (glandula thyreoïdea) zit in de hals. Hij bestaat uit twee kwabben (linker en rechter) en een middenstuk (isthmus). Bij volwassenen weegt hij 15-25 gram.

De schildklier scheidt twee soorten hormonen uit: thyroxine (T4) en trijodothyronine (T3). Deze hormonen hebben een belangrijke invloed op de stofwisseling van cellen en weefsels in het lichaam. De hormonen worden aan een eiwit (thyreoglobuline) gebonden en vervolgens opgeslagen in blaasjes (colloid, follikels) in de schildklier. De hormonen bevatten jodium en voor de normale werking van de schildklier is jodium in het voedsel nodig. 

De hypofyse (opperhormoonklier) regelt de werking van de schildklier.
De hypofyse scheidt onder invloed van het hormoon TRH (thyroid releasing hormone) vanuit de hypothalamus (gebied in hersenen) en onder invloed van de schildklierhormoon (T4/T3) bloedspiegel het eigen hormoon TSH (thyroid stimulating hormone) uit. Dit TSH stimuleert de schildklier tot productie en uitscheiding van de schildklierhormonen (T4&T3). 

De productie van TSH en de schildklierhormonen houden elkaar in evenwicht:
Als de hypofyse meer TSH afgeeft aan de bloedbaan dan komt er ook meer T3 & T4 in de bloedsomloop. Omgekeerd wordt bij een hoog gehalte aan schildklierhormonen in het bloed de uitscheiding van het TSH uit de hypofyse geremd. Er is dus sprake van een terugkoppelingsmechanisme.

Schildklier aandoeningen
Verschillende schildklierproblemen kunnen zich voordoen:

  1. Stoornissen in de werking van schildklier: te veel of te weinig hormoon in de bloedbaan. Het is de hoeveelheid schildklierhormoon, die via het bloed in het lichaam actief is, die bepalend is voor eventuele klachten of symptomen, die ontstaan.
  2. Stoornissen in de vorm/structuur van de schildklier: te groot (struma) of goedaardige/kwaadaardige knobbel (nodus) in de schildklier.
  3. Combinatie van 1 en 2

Stoornissen in de werking van de schildklier worden gediagnosticeerd en behandeld door een internist (of huisarts). Hiervoor wordt u eventueel door uw huisarts doorverwezen naar de polikliniek interne geneeskunde van het Van Weel Bethesda ziekenhuis. In het geval van stoornissen in de vorm of structuur van de schildklier komt u bij ons in de schildklierkliniek terecht.